MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Wybory 2009
Liczba odwiedzin kategorii: 1177 
 
Załączniki:

 1. Obwieszczenie o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Tarnowie.
 2. Obwieszczenie o wynikach wyborów na stanowisko Okręgowego Rzcznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 3. Obwieszczenie o wynikach wyborów na delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
 4. Obwieszczenie o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Wyborczej.
 5. Obwieszczenie o wynikach wyborów na Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie.
 6. Obwieszczenie o wynikach wyborów na członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie.
 7. Obwieszczenie o wynikach wyborów na stanowiska Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Tarnowie.
 8. Obwieszczenie o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów